Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

MarknadsSkolan utbildar inom Affärs- och Marknadsutveckling samt 
Ledarskapsutbildning

Marknadskoordinator Excellence, MarknadsSkolan

10 kursdagar, en dag i veckan under 10 veckor, en fortsättnings- och fördjupningskurs utöver det vanliga; vi besöker en instans eller leverantör varje gång. Personen som tar emot oss är expert inom sitt område, oftast en av de högsta cheferna, alltså en kurs i de riktiga miljöerna!

Innan besöket får du dagsaktuell teori, hands-on, utan onödigt abstrakt teoretiserande. Litteraturen är på svenska, du läser den mellan gångerna, vi startar alltid med ett skriftligt prov varje vecka.

Kursen Excellence förutsätter att du har en grund, gärna Diplomkursen eller motsvarande erfarenhet. Under Excellence tar vi in mer, reflekterar mer, öppnar upp för lite vidare resonemang, även etiska aspekter och var gränserna går för god affärsmoral. Vi besöker bland andra Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannen, vi diskuterar nya grepp inom miljömärkning på Miljömärkning Sverige, vi besöker större PR-byrå och diskuterar köpta bloggare och möjligheterna till lobbying och hur det fungerar. Du får träffa ordförande i MarknadsDomstolen!

Excellence är en fördjupningskurs för dig som vill komma ett steg vidare. Excellence är en kurs rakt på sak, med ett hands-on innehåll, utvecklad av Marknadschefer för Marknadspersonal.

Priset är exkl. moms och det inkluderar Kursmaterial samt alla luncher och fika

Du hittar ett flertal namngivna citat i Programkatalogen

Relaterade artiklar