Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Human Dignity Master Practitioner

Human Dignity inbjuder dig till en ledarutbildning där du lär dig att leda dig själv, skapa dina mål och hur du leder andra med engagemang. Du utbildas och utvecklas i hur vi människor tänker, fungerar i relation till varandra och du utvecklas i skickligheten att kommunicera med dig själv och med omgivningen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, utveckla din verksamhet och dina medarbetare och/eller personligen vill nå en högre personlig utveckling.

Utbildningen är lämplig för företagsledare, personalchefer, politiker, kommunchefer, skolledare, ledare för såväl organisationer som statliga verksamheter, enskilda näringsidkare, utbildningsledare, ledare inom allt från hälsovård till industri och konsulter inom personal, kommunikation, verksamhet och utvecklingsfrågor m.fl.

Human Dignity Master Practitioner

Det är en utbildning som får dig att riktigt uppskatta dig själv på djupet, upptäcka så mycket mer fascinerande om dig själv, som gör att du ser på omgivningen med samma fascination. Vi djupdykar i alla ämnen som fanns med på Practitioner och i en större bredd om hur du också kan hantera grupper, hur du skapar den gemenskap i en grupp som du själv vill ha som ledare för gruppen. En vidareutbildning i ledarskap, kommunikation och personlig utveckling där vi fördjupar och breddar insikten om vår egen förmåga att skapa vår egen verklighet och utveckla vår Självkärlek, dvs. ta ledarskapet över våra egna projektioner, dvs. vår egen upplevelse av oss själva och omgivande människor och situationer. Kursledaren har även ett individuellt fokus på dig, din personliga utveckling och utvecklingen av din verksamhet eller yrkesmässiga del under utbildningen. Utbildningen kommer att utgöra en språngbräda för dig i ditt liv och ge dig nya bilder av dig själv och dina möjligheter och kunskaperna om hur vi människor fungerar i kommunikation med varandra.

Det är en utbildning du inte bör missa!

Relaterade artiklar