Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mätosäkerhet från kontrollprov och valideringsdata

Beskrivning

Kursen syftar till att ge ett bra verktyg för beräkning av mätosäkerhet. Målet är att utifrån kraven göra en bra men enkel uppskattning av mätosäkerheten till en rimlig kostnad för laboratoriet. Denna beräkning av mätosäkerhet görs för en av laboratoriets rutinmetoder och kan sedan användas som mall för att beräkna mätosäkerhet för andra metoder. Som kursmaterial används Nordtest TR537 – Handbok för beräkning av mätosäkerhet vid miljölaboratorier, SP rapport 2003:23.

För vem passar utbildningen?

För er som skall ta fram mätosäkerhet för era analysmetoder.

Ämnen du läser

Genomgång av terminologi och olika sätt att beräkna mätosäkerhet för några analysmetoder. Beräkning av mätosäkerhet utifrån kontrollprovsresultat och validering för egen vald metod. I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren. Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom två veckor efter kursslut, för att göra klart beräkningarna och sedan skicka in den färdiga mätosäkerhetsberäkningen till oss på SP.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara

Ansök till Mätosäkerhet från kontrollprov och valideringsdata, SP


 
×