Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mätosäkerhetsberäkning för kontrollorgan för vattenmätare och flödesgivare i värmemätare

Beskrivning

Enligt nyligen uppdaterade standarden ISO/IEC 17020:2012 och STAFS 2007:2 bilaga 2 har mätosäkerhetsberäkningar blivit viktigare för kontrollorgan än vad det tidigare varit. Tidigare var det laboratorier som hade uttalade krav på beräkningarna, men nu gäller det även kontrollorganen. I den här kursen får du tillfälle och hjälp med att göra beräkningarna för din egen mätbänk. Du lär dig också hur du utvärderar resultatet av egenkontroller och hur det kopplas till mätosäkerheten. Vi tittar även på acceptanskriterier och jämförelsemätningar.

För vem passar utbildningen?

Kursen vänder sig till dig som arbetar vid kontrollorgan av vatten- och värmemätare, leverantör eller vid ackrediterade laboratorier.

Ämnen du läser

Kursen ska ge dig en god grund för att själv kunna beräkna mätosäkerhet vid olika mätapplikationer.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara