Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mätsystem som tillhör kategori 2

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande statistik, mätning på effekt, energi och mätsystemets uppbyggnad. Regelverken för mätningar inom elmarknad, programvara för beräkning av mätfel och mätosäkerhet med övningsexempel tas upp. Vi kommer även att ta upp mätningar i fält, arbetsmiljöfrågor och klassning av instrument för kontrollmätning. Teori varvas med praktisk användning av programvara. Ni kommer själva att utföra kontroll på mätsystem för kategori 2.

För vem passar utbildningen?

Elkrafttekniker som arbetar med mätning, mätningsfrågor och kvalitetssäkring av energi och elkraft.

Ämnen du läser

På elmarknaden spelar mätning och insamling av mätvärden en väsentlig roll. För att uppnå trovärdighet mellan marknadens aktörer ställs krav på mätningarnas kvalitet vilket också återspeglas av myndigheternas föreskrifter som sätter upp "största fel". Vi kommer speciellt att titta på kategori 2 i denna kurs.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara