Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mätteknik för utsläppsrapportering - CO2

Beskrivning

Allt från Fjärrvärmeverk och Pelletsverk till Flygbolag har krav på sig att ha tillstånd och ”övervakningsplaner” som beskriver vilket sätt man har kontroll på hur mycket koldioxid och andra växthusgaser man släpper ut. I praktiken betyder det krav på ett mycket stort antal mät- och analyspunkter, där anläggningarna behöver ha kontroll på hur bra man mäter. Det betyder också att ett stort antal människor har direkt påverkan på utsläppen, vilket innebär att man också har en direkt koppling till miljöpåverkan och på kostnaderna för utsläppsrätter.

För vem passar utbildningen?

Den här dagen passar speciellt bra för dig som: Ansvarar för/övervakar/genomför förbrukningsmätningar, provtagning, analyser, inköp och inleverans av bränslen och ämnen, kontroll av mätinstrument, kalibrering, miljöansvariga, internrevisorer eller på annat sätt är involverade i miljömätningar för utsläppsrapporteringen (det är många…) Lämna gärna vidare inbjudan till berörd kollega.

Ämnen du läser

Under den här dagen får du som deltar under förmiddagen dels en kort bakgrund till varför det är så stort fokus på just detta, dels vad det innebär i praktiken när det gäller krav på mätningar av olika slag. Dessutom får du veta mer om hur mätdata sedan förväntas hanteras och säkras. Det gäller bl.a. kalibrering och egenkontroll av mätutrustning och vad man gör om det blir problem, t.ex. om en mätare/våg faller ur eller visar sig har stort fel när den kalibreras etc.

Under eftermiddagens fördjupning får du mer kunskap om vilken kvalitetssäkring som förväntas av mätdata. Mät- och analysdata behöver inte bara ha ett värde utan även ett underlag som visar hur ”säker” siffran är. Mätosäkerhet som ett kvalitetsbegrepp som genomsyrar hela utsläppsrapporteringen. Här går vi igenom vad det innebär. Du får även en inblick i de guide-dokument, drygt 300 sidor, som EU-kommissionen gett ut för att vägleda den praktiska hanteringen av övervakningen och rapporteringen.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara

Ansök till Mätteknik för utsläppsrapportering - CO2, SP


 
×