Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

MEDARBETARSKAP

Medarbetarskap handlar om att skapa och vidmakthålla goda och positiva relationer bland personalen. Skapa ett framgångsrikt företag och nöjda medarbetare genom vår kunskapsbank.

Nedan hittar du alla våra online utbildningar, föredrag och exempel på facklitteratur inom området kommunikation. Majoriteten av utbildningar är diplomerade. 

Målgrupp: chefer och medarbetare inom privat och offentlig verksamhet

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE INOM MEDARBETARSKAP

  • Anställd i börsnoterade företag
  • Arbetsmiljö – Grundutbildning
  • Att bygga sociala företag
  • Att skapa värdegrund
  • Högpresterande arbetsgrupper
  • Intraprenörskap och entreprenörskap i organisationer
  • Jobbmatchande införsäljning
  • Psykosocial arbetsmiljö
Relaterade artiklar