Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mediarätt


Mediarätt beskriver rätten ur ett publiceringsperspektiv. Kursen ger dig en överblick över ett komplext system och du lär dig vilka rättsregler som är särskilt viktiga att känna till och fundera över när ett material ska publiceras. Varmt välkommen!

Att kommunicera och publicera material i olika medier spelar en allt viktigare roll i samhället. Så kallad gammelmedia - t.ex. tidningar, TV och radio - med ansvariga utgivare har i väsentliga delar fått sällskap av och i vissa delar ersatts av annan typ av publicering på internet: via twitter, i bloggar och på andra plattformar. Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en överblick över de rättsregler som är relevanta i samband med publicering av material av olika slag – ett komplext system.

En vattendelare i detta sammanhang är vilka publiceringar som kan åtnjuta grundlagsskydd och vilka som inte kan det och vilken roll ett sådant skydd har för de rättsliga bedömningarna. En genomgång av reglerna för när grundlagsskydd föreligger görs därför. Även vissa rättsliga frågor om insamling och produktion av material inför publicering aktualiseras.

Med konkreta exempel behandlas t.ex.:

  • När är mediet grundlagsskyddat?
  • Vilken roll spelar grundlagsskyddet i praktiken: för upphovsrätt, för integritetsskydd, för marknadsföring?
  • Vilka andra ansvarsregler aktualiseras vid publicering?

Efter avslutas kurs har du som deltagare lärt dig att kunna identifiera och bedöma rättsliga aspekter på publiceringar i olika medier.

Kursen riktar sig i första hand till jurister som vill ha en översikt över rättsregler för publicering av material i olika sammanhang. Kursen passar även andra som är intresserade av rättsfrågor kring publicering. Fokus ligger på vilken betydelse det använda mediet har för publiceringen, såväl för innehållet i det som ska publiceras, som för ansvaret för det publicerade. Kursen kräver inga förkunskaper.

Föreläsare

Anna Hammarén (jur dr, lektor) har erfarenhet från bildrättsområdet som lärare i olika mediarättsliga sammanhang och genom sitt tidigare arbete som bolagsjurist på SVT.

Jens Forzelius, advokat och delägare på Wikström & Partners Advokatbyrå. Har omfattande och lång erfarenhet av IT-rätt och dataskyddsfrågor (inbegripet GDPR). Undervisar samt skriver artiklar och böcker inom nämnda områden.


Relaterade artiklar