Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Medveten kommunikation för arbetssökande - streamad utbildning

Utbildningen Medveten kommunikation för arbetssökande är en omfattande utbildning i ämnet medveten kommunikation som anpassats till att passa extra väl för den som söker nytt arbete. Förmågan att kommunicera effektivt, lära sig och förstå det beteende som skapar framgång och relationsskapande är viktigt i alla chefsroller, i alla roller där kundkontakter skapas och vid jobbsökande.

Medveten kommunikation för arbetssökande är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Innehållet bör ses som obligatoriskt för den som söker nytt arbete och är ett starkt komplement till kurser om mötesteknik, arbetsintervjuer och CV-skapande.

Utbildningen innehåller flera övningar och ger många nya nycklar i jakten på ett spännande arbete

Bakgrund

I dag när det finns stora valmöjligheter för företagen/organisationerna är det viktigt kunna kommunicera medvetet så att de förstår och upplever värdet av att anställa dig. De behöver förstå värdet och vikten av att kunna komma igång snabbt genom din kompetens. Att söka jobb idag handlar mycket om att medvetet kunna kommunicera helheten. Att kunna sälja in sina idéer och kompetenser så att företaget/organisationen når sina mål. I dagens konkurrens ökar också kraven på förmågan att skapa bra och förtroendegivande relationer, så man upplever trygghet i samarbete.

Syfte

Att få inspiration och tekniker i hur man kan medvetet kommunicera för att öka möjligheten att få det jobb man vill ha. Få arbetsgivaren att uppleva värdet av att anställa dig med dina idéer och lösningar som leder till att arbetsgivaren upplever att de kan nå sina mål.

Mål

Att bli medveten och tryggare i att sälja in sig själv och att uppleva värdet av det. Att bli bättre på att ställa frågor genom att ha ett coachande förhållningssätt.

Form

Utbildningen genomförs digitalt på siten Diploma Utbildning och består av teori och praktiska övningar, samt egen träning mellan utbildningsblocken. I utbildningen ingår tekniker att träna med, samt viss dokumentation.

Innehåll

Kommunikationens grunder

Mentala broar

Mentala trappan

Dramatriangelns olika personlighetsroller

Kalibrering - att läsa av utan att värdera

Skapa goda relationer

Matcha och missmatcha

Följa och sedan leda

Coachande förhållningssätt

Information

Investering: 2 300:- exklusive moms per person

Antal deltagare: 1 person


Relaterade artiklar