Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Medveten kommunikation för säljare - streamad utbildning

Medveten kommunikation för säljare är en omfattande kommunikationsutbildning som anpassats särskilt för dig som arbetar med försäljning. Utbildningen visar metoder, verktyg och övningar för att läsa av kunden utan att värdera, bygga mentala broar och skapa goda relationer.

Medveten kommunikation för säljare är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Genom medvetenhet kring den mentala trappan, representationssystem, coachning och matchning kan du skapa en djupare förståelse för och kommunicera mer effektivt med dina kunder.

Bakgrund

I dag när det finns stora valmöjligheter för företagen/organisationerna är det viktigt kunna kommunicera medvetet så att kunden förstår och upplever värdet av att köpa dina produkter/tjänster. Kunden behöver förstå värdet och vikten av hur de enkelt kan nå sina mål med din lösning och ditt erbjudande. Försäljning handlar mycket om att medvetet kunna kommunicera helheten och att kunna sälja in sina idéer så att kunden når sina mål. I dagens konkurrens ökar också kraven på förmågan att skapa bra och förtroendegivande relationer så man upplever trygghet i samarbete.

Syfte

Att få inspiration och tekniker i hur man kan medvetet kommunicera för att öka möjligheten att få mer affärer. Få kunden att uppleva värdet av att köpa dina idéer och lösningar som leder till att kunden upplever att de kan nå sina mål.

Mål

Att bli mer medveten och tryggare i att bygga relationer och att sälja in kundvärdet. Att bli bättre på att ställa frågor genom att ha ett coachande förhållningssätt, samt att det ska kännas naturligt.

Form

Utbildningen genomförs digitalt på siten Diploma Utbildning och består av teori och praktiska övningar, samt egen träning mellan utbildningsblocken. I utbildningen ingår tekniker att träna med,samt viss dokumentation. Alla kan ta del av denna utbildning, för vi är alla mer eller mindre säljare i olika situationer när vi vill få igenom våra idéer.

Innehåll

  • Kommunikationens grunder
  • Mentala broar
  • Mentala trappan
  • Dramatriangelns olika personlighetsroller
  • Kalibrering - att läsa av utan att värdera
  • Skapa goda kundkontakter
  • Matcha och missmatcha
  • Följa och sedan leda
  • Coachande förhållningssätt

Information

Investering: 2 700:- exklusive moms per person

Antal deltagare: 1 person


Relaterade artiklar