Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Mental träning för arbetssökande - Streamad utbildning

Mental träning för arbetssökande är en utbildning för dig som vill öka din mentala styrka för att prestera mer effektivt och uppnå de resultat du önskar. Utbildningen guidar dig genom utveckling av självbild och självförtroende, målsättning, motivation och attityd med hjälp av etablerad metodik inom idrottspsykologi och försäljning.

Genom utbildningen får du tillgång till skriftliga övningar och ljudspår med praktiska träningsprogram i muskulära och mentala avslappningstekniker, självförtroendeträning och målprogrammering, baserat på Lars-Eric Uneståhls metodik, som använts framgångsrikt av elitidrottare, företagsledare och över 3 miljoner privatpersoner i Sverige.

Bakgrund

Behovet av ett mentalt träningsprogram för just arbetssökande har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. Att söka jobb handlar mycket om att kunna sälja in sig själv, det kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom jobb sökandet som inom idrotten.

Syfte

Att få teoretisk och praktisk kunskap i hur man kan påverka och öka sin egen förmåga att skapa sitt jobb, genom mental träning. Att få tillgång till verktyg och tekniker som leder till avspänning, fokusering, motivation och glädje, så att man lättare kan ”sälja in” sig själv till arbetsgivaren. Att förändra en negativ attityd till en mer positiv, samt skapa rätt sinnestillstånd och var mentalt förberedd för att kunna kommunicera med olika människor.

Mål

Att du blir mer medveten om dina mentala styrkor och stärker din självbild, samt blir mer målfokuserad. Att styra sitt liv från sina inre resurser istället för att bli styrd av yttre faktorer.

Form

Utbildningen genomförs digitalt på siten Diploma Utbildning och består av teori och praktiska övningar, samt egen träning mellan utbildningsblocken. I utbildningen ingår tekniker och ljudspår att träna med, samt viss dokumentation.

Innehåll

 • Vad är mental träning?
 • Muskulär avslappning
 • Mental avslappning
 • Att stärka självbilden
 • Visualisering och tekniker
 • Att stärka positiva känslor och sinnestillstånd
 • Jagstyrketräning
 • Förbättrad attityd och motivation
 • Att skapa och uppfylla målbilder
 • Tekniker för målprogrammering
 • Uppföljning av mental träning

Information

Investering: 2 300:- exklusive moms per person

Antal deltagare: 1 person

Relaterade artiklar