Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

metodbanken

Metoder för att leda effektiva möten och kreativa workshops

I Sverige ägnas i genomsnitt 25% av den totala arbetstiden till möten enligt en undersökning av TEMO. I många yrken är detta en låg siffra, halva arbetstiden eller mer går till interna möten. Många mötesdeltagare känner frustration över all tid som går till möten, tycker att de har låg kvalitet och att de sällan känns meningsfulla. Vilket resursslöseri! Det är ju i mötet mellan människor som saker och ting kan hända! Bra möten kan lyfta en hel organisation. Hur gör man då? Jo med fokus på mötets syfte och mål, med planering och kunskap och med en verktygslåda full av kreativa metoder skapar du effektiva och meningsfulla möten där alla får komma till tals och vara delaktiga. Möten som leder till samsyn, handlig och utveckling.

Målgrupp

Du kanske är intern mötesledare, utbildare, chef, konsult, samordnare, projektledare eller något annat – ditt syfte med att gå utbildningen är att du vill leda möten som ger resultat. Möten som gör skillnad, oavsett vilken organisation, grupp eller sammanhang du befinner dig i.

Omfattning

Två dagar, 15 och 16 november 2012

Lokal

Kulturfyren, Skeppsholmen, Stockholm

Kostnad

9000:- exkl. moms

Innehåll

Du lär dig:

 • Mängder av metoder - för alla syften och behov.
 • Processledarens och gruppens roller.
 • Att planera ett upplägg och förbereda mötet.
 • Att välja metod utifrån typ av möte, syfte, deltagare och inlärningsstilar.
 • Att leda grupprocessen och skapa trygghet, delaktighet, engagemang och kreativitet.
 • Att följa gruppen och vara flexibel.
 • Att hantera olika viljor och besvärliga situationer som kan uppstå.
 • Att tänka på tillgängligheten och att förbereda rummet.
 • Att sätta spelregler och få samsyn.
 • Att hantera mötets olika faser.
 • Hur mötet kan dokumenteras och följas upp.
Utbildare Marie Westling, Metodbanken

Marie har varit på många möten i sitt liv… Har även stor erfarenhet som grupputvecklingspedagog, workshopsledare och moderator.

Se CV på www.metodbanken.se
Anmälan www.metodbanken.se

Relaterade artiklar