Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Metodvalidering

Beskrivning

Denna kurs syftar till att öka kunskapen hur man för en analysmetod tar fram krav/behov, lägger upp valideringsplan och utvärderar valideringsdata. Inriktningen är främst kemiska analysmetoder. Målet är att varje deltagare tar fram en valideringsrapport för en av laboratoriets egna rutinmetoder som sedan kan användas som mall för att validera andra metoder.

För vem passar utbildningen?

För er som arbetar på laboratorium med framtagande av nya metoder och med metodvalidering.

Ämnen du läser

Genomgång av terminologi för validering och spårbarhet och grundläggande statistik för utvärdering av valideringsdata. Användning av certifierade referensmaterial. Framtagande av krav, analysbehov, valideringsplan och utkast till valideringsrapport för en av laboratoriets rutinmetoder. I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren. Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom ca två veckor för att göra klart beräkningarna och skicka in den färdiga valideringsrapporten till oss på SP.

Om utbildaren

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara

Ansök till Metodvalidering, SP


 
×