Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Microsoft Office - Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Lync m fl

Specialanpassade kurser och seminarier

Den största delen av Assistance utbildningsverksamhet är anpassade kurser. Målet är att höja medarbetares kompetens där behovet är som störst. Det kan vara förändringar i arbetssättet på företaget, ett nytt program- eller version som ska introduceras eller andra orsaker som gör att företaget behöver anlita en extern resurs för genomförandet. Kursinnehåll och utbildningsmaterial anpassas efter behov.

Standardkurser

Standardkurser på grund- och fortsättningsnivå genomförs med grupper från samma företag. Viss anpassning görs alltid till deltagarnas nivå och naturligtvis så styr även frågor från deltagarna till viss del innehållet i kursen.

One-to-One

Ge dina medarbetare möjligheten att få en egen lärare på kontoret några timmar. Lärarresursen kan hjälpa eleven att lösa ett specifikt problem, strukturera data, ge tips på lösningar samt utbilda där behovet finns. One-to-One är mycket effektivt när det gäller att sätta in resursen på rätt ställe. Utbildningen ger eleven full frihet att styra kursen och ställa frågor på för eleven rätt nivå.

Portabel utbildning

Kostnadseffektiv utbildning där eleverna befinner sig. Ni anvisar ett rum med bord, stolar och eluttag, vi tillhandahåller lärare, bärbara datorer, skrivare och nätverk samt internetuppkoppling. Kan kombineras med alla typer av kurser enligt ovan.

Konsulttjänster i Microsofts produkter

Mallar och databaser

Brevmallar, faxmallar, protokoll och blanketter. En mall sparar tid och gör det möjligt att visa upp en enhetlig grafisk profil. Dokumentmallar utvecklas i Word och Adobe Acrobat (pdf).

Assistance gör det möjligt att skapa de rutiner som behövs för att automatisera och effektivisera arbetet där användarens egna kunskaper inte räcker till. Målet är att ta bort tidskrävande manuella moment.

Assistance datautbildning utvecklar applikationer i nära samarbete med kunden. Det kan vara ett litet program för den enskilde användaren eller ett mer komplext system som många använder. Access är ett utvecklingsverktyg som bygger öppna system med stora möjligheter för användaren att ställa egna frågor och ta fram rapporter.

Företaget har goda referenser från stora och små företag i Sverige samt Statliga verk och Kommuner.
Relaterade artiklar