Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurs & Utbildning inom SQL Server

Beskrivning

Microsoft SQL Server är en allsidig databasserver och informationsplattform med en komplett uppsättning verktyg som bidrar till att maximera värdet av existerande IT-tillgångar, kunskaper såväl som hårdvara.

Senaste versionen är SQL Server 2014 och Informators kurser håller såklart den senaste tillgängliga uppdateringen som passar oavsett vilken version du jobbar med. Kurserna levereras även som företagsintern utbildning där vi detaljanpassar innehållet efter er verksamhet.

På den här sidan hittar du Informators SQL Server-utbildningar och certifieringsmöjligheter med inriktning SQL-frågor, Administratör, Utvecklare och Business Intelligence.

Se alla SQL-Server utbildningar hos Informator här!

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara