Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Migrationsrätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Asylrätt – bevisvärdering, argumentation och Europa-konventionen

Kursen är uppdelad på två moment. Det första är inriktat på bevisning och bevisvärdering i asylmål och det andra på hur man som offentligt biträde konkret och effektivt kan använda sig av Europakonventionen och Europadomstolens praxis som verktyg i sin argumentation. 

Relaterade artiklar