Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Miljörätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Kursen erbjuder en genomgång av tillståndsprocessen i miljöbalken, med fokus på praktiska tillämpningsfrågor.

Miljörättsdagen 2016

Miljörättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra som arbetar med miljörättsliga frågeställningar. Dagen genomförs nu för 15:e gången i ordningen och innehåller över 20 seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörättens område.

Miljörätt – fördjupningskurs

Denna temadag ger dig fördjupad insikt i vad som är på gång, och hur du ska hantera miljökrav i olika situationer.

Miljöprocessen

Prövningens omfattning är en av de frågor som ofta hamnar i fokus. Det kan röra sig både om hur bred prövningen ska vara och kvaliteten på det underlag som sökanden ska presentera. Frågor av samma slag är ofta aktuella också vid ändring av villkor, då även frågan om hur ändringen påverkar övriga villkor kan uppstå.

Fastighetsbildning, praxis och strategiska val

Flertalet lantmäteriförrättningar sker med stöd av överenskommelser, även om förrättningslagstiftningen ger relativt långt gående möjligheter att tillgå mark och skapa rättigheter även mot en fastighetsägares vilja. Under kursen går vi igenom vad förrättningsverktygen kan användas till om de används fullt ut. Detta både med stöd av avtal och genom tvång. Särskild uppmärksamt ägnas åt de villkor som ska vara uppfyllda för att bilda lämpliga fastigheter och rättigheter. Relativt stor del av kursen behandlar därför reglerna i 3 kap fastighetsbildningslagen. Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.

Relaterade artiklar