Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Miljöstrategier

Mätbarhet ger dig koll på miljöstrategi!

Att ha koll på miljöaspekter i utveckling av nya produkter är ofta en strategisk fördel i kommunikation om produkt och varumärke. Det är också en drivkraft att ta fram bättre produkter. Ni erbjuds en överblick av de metoder som används, för att ha koll. Upptäck era risker och möjligheter innan andra gör det!

Hur kan ni vara en del av lösningen!?

Hållbar utveckling och miljöfrågor upplevs ofta som ett problem för företag att förhålla sig till. Med fokus på det som ni kan påverka så ert företag istället vara en del av lösningen! Vi ger er en helhetsbild över området hållbar utveckling så att ni kan orientera er.

Skapa bättre produkter med hot spots och nyckelparametrar!

Det gäller att ha koll på sina produkters miljöaspekter i hela livscykeln, inte bara inom sina egna processer, utan även uppströms och nedströms. Den grundläggande metodiken för att angripa detta perspektiv heter Life Cycle Assessment (LCA ISO 14044). Den används för att skapa ett mätbart underlag om alla miljöaspekter som en produkt har i sin livscykel. Begrepp identifieras och exempel presenteras för att ge en grundläggande förståelse.
Design For Environment är en process att metodiskt integrera miljöfrågor i skapandet av nya produktförslag. Det finns en rad verktyg och metoder, men det är långt från vanligt att de används! Miljögiraff har hjälpt flera företag, utbildar på Chalmers i ämnet och deltar i utveckling av metodiken. Ta del av vår samlade erfarenhet och kunskap om metoder och verktyg.

Kommunicera starkare med kvantitativa resultat och vetenskaplig grund!

Kommunikation om miljö är viktigt både internt för att skapa samarbete och mot intressenter som förväntar sig ansvar i miljöfrågor. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med t ex. Miljövarudeklaration, Svanen och Bra Miljöval. Carbon Footprint är också ett sätt att kommunicera miljöprestanda men då bara om växthuseffekt. Det kan omfatta en verksamhet eller vara produktspecifikt. Water Footprint, är det senaste som utvecklas mot en standard. Det börjar få allt större betydelse när det gäller att utvärdera och kommunicera.
Relaterade artiklar