Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Miljöstegen

Miljöstegen i Stockholm startade hösten 2007 och bedriver utbildnings - och konsultverksamhet inom hållbar utveckling. Vår primära målgrupp är små- och medelstora företag och organisationer. Vi arbetar med stöd att införa miljöledningssystem enligt ISO 14 001 och Svensk Miljöbas. Vi utbildar årligen ca 1 200 personer inom hållbarhet och miljö, varav hälften ungefär i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.

Utbildningsprogram

Vi erbjuder utbildningar inom

Grundläggande Miljökunskap

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med miljödiplomering, ISO 14 001 etc och har behov att höja miljökompetensen och engagemanget i organisationen.

Utbildningen tar upp:

 • Hållbar utveckling – Miljö och samhälle
 • Företagets och individens miljöpåverkan
 • De största miljöproblemen - orsak och verkan

Utbildningen varvar teori med praktiska tips på åtgärder ni kan arbeta med.

Läs mer här

Grundkurs för miljöansvariga

Syftet med utbildningen är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete

 • Konsten att arbeta med miljöledning
 • Miljöbalken och egenkontroll
 • Grundläggande miljökunskap

Utbildningen är vanligtvis 6-9 h och anpassas efter era behov.

Läs mer här

Miljöbalken - Miljölagstiftningen

Utbildningen hålls av Annika Johansson på Miljöstegen och en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet.

Utbildningen berör

 • Miljöbalkens kapitel och förordningar
 • Hur ska lagstiftningen tillämpas
 • Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen
 • Egenkontroll

Praktisk utbildning i miljöbalken och egenkontroll

Utbildning ger en översikt i miljölagstiftningen. Utbildningen varvar teori med praktiskt arbete gällande egenkontroll och laglistor. Inför utbildningen ser vi gärna att ni skickar in specifika problem ni har, så vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

 • Miljölagstiftningen – vad säger den
 • Hur ska vi berätta hur vi efterlever miljölagstiftningen - Egenkontroll och laglista
 • Praktiskt arbete med miljölagkravförteckningen

Utbildningen passar för er som får krav på er från myndigheterna att ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt miljöbalken, arbetar med ISO 14 001, EMAS eller miljödiplomeringen enligt Svensk Miljöbas.

Läs mer Här

Relaterade artiklar