Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Lär er metoder mot mobbning! 19/9

Beskrivning

En seminariedag där ni lär er utreda mobbning, få klarhet i rättsläget och kraven på arbetsgivaren. Hör dessutom hur andra företag framgångsrikt arbetar med aktiva åtgärder mot mobbning. För chefer, HR, skyddsombud och förtroendevalda.

En ny dom förtydligar ledningens ansvar. Mobbning kostar miljonbelopp, orsakar lidande och långa sjukfall. Ta chansen att agera i tid! Sverige ligger långt efter Norge – hör professor Ståle Einarsen berätta om framgångsrika och konkreta arbetssätt. Arbetsmiljöforum erbjuder en unik utbildningsmöjlighet med metod, juridisk genomgång och praktiska erfarenheter från företag.

Relaterade artiklar