Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Modernt underhåll

Beskrivning

Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Vi går igenom de fyra avsnitten Driftsäkerhet och Värdeskapande underhåll, Beredning och Schemaläggning av underhåll, Effektivt förebyggande underhåll och Förbättringsarbete i underhållet.

En underhållsutbildning skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Vår utbildning Modernt Underhåll innehåller både lärarledda och webbaserade moment. De webbaserade momenten kan du läsa hemifrån.

Modernt Underhåll är i grunden en underhållsutbildning bestående av fyra fristående delar. Varje del består av en tvådagars träff och ett antal distanskurser via Internet. Du som anmäler dig till samtliga delar, d.v.s. del 1-4 har även möjlighet att genomföra en certifiering enligt EFNMS.

För vem passar kursen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar operativt, taktiskt eller strategiskt med underhåll och driftsäkerhet, exempelvis underhållstekniker, underhållsingenjör, underhållsansvarig eller underhållschef.

Utbildningens innehåll

Block 1: Driftsäkerhet & värdeskapande underhåll
Här får du djup kunskap om hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom god kontroll på ekonomi och viktiga nyckeltal. Du får även kunskap om underhållets påverkan på arbetsmiljö, lagar och krav.

Block 2: Beredning & schemaläggning av underhåll
Under dessa kursdagar om underhållsorganisation lär du dig hur underhållet formas genom policys, strategier och mål samt hur målen följs upp. Du får även djup förståelse för övergripande styrdokument, olika organisationsformer och informationssystem samt hur de samverkar. Du har dessutom fått kunskap om vikten av tillgängliga stödsystem för att effektivisera underhållet.

Block 3: Effektivt förebyggande underhåll
Dessa kursdagar ger en helhetssyn på effektiva förebyggande underhållsåtgärder som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i det förebyggande underhållet.

Block 4: Förbättringsarbete i underhållet
Efter kursen har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig grunden till att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar. Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du kan aktivt tillämpa i förbättringsarbetet. Du har dessutom fått en förståelse för vikten av sambanden mellan en väl genomförd upphandlingsprocess och hög driftsäkerhet.

Mål och Syfte

Målet med detta kursupplägg är att deltagarna skall lära sig metod och angreppssätt för att kunna utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget.

I varje del varvas teori och eget arbete som ger de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna leda och utveckla driftsäkerhetsarbetet och underhållsverksamheten.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar