Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Möta affärsmässiga behov™

Att hitta och möta affärsmässiga behov är tillsammans med de mänskliga behoven nyckeln till lojala kunder. Utifrån kundens förväntningar arbetar vi här med en struktur för att genomföra effektiva och konsultativa samtal med kunder. Fokus ligger på att ta reda på och möta affärsmässiga behov; de behov som gör att kunden söker din expertis och rådgivning.

  • Fyra delar av ett affärsmässigt samtal
  • Inleda samtalet genom att ge god service
  • Lär dig om kundens behov
  • Ta tillvara på möjligheter till merförsäljning
  • Övertyga kunden om den lösning du föreslår
  • Ge ovälkommen information
  • Avsluta samtalet genom att ge god service

Målgrupp: Nya och erfarna medarbetare med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete

Relaterade artiklar