Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Möta mänskliga behov

Alla kundinteraktioner börjar på det mänskliga planet. Varje individs mänskliga behov behöver bli tillgodosedda för att skapa lojalitet. Mänskliga behov handlar om de behov vi alla har av att få individuell uppmärksamhet, bli behandlade med respekt och förståelse. Vi utgår från de beteenden som forskningen identifierat som kritiskt viktiga för att varje kund ska få sina mänskliga behov tillgodosedda. Vi tränar på att klä färdigheterna med egna ord som hjälper varje individ att skapa lojala kunder.

 • Identifiera kunders mänskliga behov
 • Verktyg för att möta generella mänskliga behov
 • Verktyg för att möta varje kunds unika mänskliga behov

Serviceutbildning som ger rätt attityd, färdigheter och säkerhet

Från kunderna finns krav på en enastående service och rådgivning. Från den egna organisationen finns krav att ta tillvara på möjligheter till merförsäljning. Det servicegivaren säger och gör får en direkt effekt på resultatet.

Servicegivarens förmåga att ge service ökar kundnöjdhet, som leder till ökad kundlojalitet, vilket är avgörande för organisationens långsiktiga framgång. Vår forskning har tagit reda på vad det är som verkligen bygger lojalitet. Forskningen har identifierat centrala begrepp som tillsammans formar ett förhållningssätt till kunder och en inställning till de upplevelser servicegivare ger sina kunder. Förhållningssättet kallar vi för Att äga kundupplevelsen.

AchieveGlobals serviceutbildning i fyra steg som ger servicegivare och kundservicepersonal kritiska färdigheter för att skapa kundlojalitet. Efter utbildningen kommer era medarbetare att ha en positiv attityd, effektiva färdigheter och en ännu större säkerhet att möta dagens medvetna kunder.

 1. Äga kundupplevelsen
 2. Möta mänskliga behov
 3. Möta affärsmässiga behov
 4. Hantera utmanande kundsamtal

Serviceutbildningen tränar kundservicepersonal i att:

 • äga kundupplevelsen i varje serviceinteraktion
 • visa respekt för varje kunds unika värde och behov
 • göra det enkelt för kunden att vara kund
 • visa genuint engagemang, vilja och kunskap för att hitta och möta kundens behov
 • hålla vad du lovar, leverera minst det som överenskommits och göra det inom utsatt tid

Relaterade artiklar