Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Möten och protokoll, Företagsuniversitetet

  • väl förberedda möten sparar tid och pengar
  • skapa klarhet med entydiga protokoll
  • så väljer du rätt språk och stil

Vi tillbringar idag mycket tid på möten för att diskutera, lösa problem och fatta beslut. Tiden måste kännas befogad och användas på ett bra sätt. Du som är mötessekreterare har en avgörande roll för att mötet ska bli bra. Det handlar om att förbereda mötet väl och att se till att det som har sagts och beslutats återges klart och entydigt i protokollet.

På den här kursen lär du dig att planera och genomföra olika slags möten samt att skriva olika typer av protokoll och minnesanteckningar. Du får kunskaper om stil, språk, ordval och teknik.

Utbildningen vänder sig till sekreterare, projektledare och andra som leder eller deltar i möten och skriver protokoll eller minnesanteckningar.
Relaterade artiklar