Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Retorikhuset

Mötesteknik

Skapa effektiva möten

Det här är kursen för dig vill ha mer givande, effektiva och mer kreativa möten. Hur många möten har vi inte varit på som är för långa, oförberedda eller där vi sitter av tiden?

Om kursen

Under denna dag får du lära dig att planera och genomföra sammanträden med en tydlig strategi. Utbildningen innehåller träning i att leda och styra möten, kommunikationsövningar och hur du säljer in idéer. Vi går också igenom mötespolicy, möteslängd och nya mötesformer. Du får lära dig att gå från ord till handling och hur du genomför effektiva och kreativa möten.

Lär dig:

Om olika mötessituationer, mötestyper och funktion.
Att formulera klara och tydliga mål för mötet.
Ansvar för åtaganden och uppföljning.
Hur du leder och får gruppen med dig.
Driva möten framåt.
Hitta effektiva former för möten.
Se till att alla får komma till tals.
Ta tillvara deltagarnas kompetens.
Argumentera, lyssna och fråga.
Se till att få roliga och utvecklande möten.

För dig som:

Vill skapa effektivare och kreativare möten.
Vill skapa delaktighet.
Vill få verktyg för att styra mot mål.
Vill kunna strukturera bra möten.
Relaterade artiklar