Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


Motorsågskörkort A

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Deltagaravgift 3 900 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsåg. Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick.
 • Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc.
 • Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undvikseller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).
 • Teoretiskt och praktiskt prov ingår. 

Målgrupp

 • Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.
 • Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Intyg och uppföljning

Efter godkänt prov skickar Ramirent utbildningsbevis till kursdeltagarna som är utfärdat av Säker Skog. Utbildningsinsatser registreras och påminnelse skickas när det är dags för uppföljning.

Förkunskaper/grundläggande krav

 • Minst 18 år.
 • God förståelse i svenska språket.
 • Innan kursstart skall deltagarna läsa igenom dokumentet "Självstudier Motorsågskörkort A", se dokument längst upp på denna sida.
 • Bokning och frågor

Viktigt! Förstudier skall genomföras innan kursstart.

Klicka på följande länk så finner ni utbildningsmaterialet:


Relaterade artiklar