Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

MTO-analys

Det är lätt att skylla på tekniken om något går snett, men det är oftast i samspel mellan människa, teknik och organisation som bristerna finns. Att förstå och ta hänsyn till detta är en viktig del i säkerhetsarbetet.

På vår utbildning MTO-analys får du lära dig metoder för att hitta brister i din verksamhet, innan olyckan inträffar.

Mål

Du ska ha förståelse för de händelsekedjor som leder fram till en olycka. Du ska kunna använda de verktyg du får för att hitta brister i verksamheten både efter en händelse och i förebyggande syfte.

Innehåll

  • MTO-perspektivet i säkerhetsarbetet/säkerhetskultur
  • Exempel från verkligheten
  • Kunskap om mänskligt beteende
  • Metodik för MTO-analys
  • Egen MTO-analys

Avsedd för

Dig som jobbar med att förhindra bränder och andra olyckor i företag och organisationer.

Relaterade artiklar