Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

NLP Practitioner

Vill du?

  • Må och fungera ännu bättre
  • Förbättra din självkänsla
  • Öka din självkännedom
  • Förbättra din kommunikation
  • Styra dina tillstånd effektivare
  • Förbättra dina relationer
  • Samarbeta effektivare – leda dig själv och andra

Då är practitionerutbildningen ett alternativ för dig

Kursinformation

Practitionerkursen är grundkursen i NLP.

Kurslängden är 15 dagar. Uppdelade på 5 moduler 3+3+3+3+3 dagar.

Kursledare: Mats Ohlsson och Lisbeth Pedersen

Pris: 27 500 kr (exkl moms) Inkl. lunch, fika och material.

Kursen är den fullständiga practitionerkursen enligt den internationella, INLPTA, standarden. Den ger behörighet till att fortsätta på masternivå över hela världen, utan krav på kompletteringar.

Efter genomgången kurs erhåller du ett internationellt INLPTA certifikat.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara