Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Nowa Academy

Nowa Academy erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar för chefer, projektledare, strateger och kommunikatörer i privat och offentlig sektor. Nowa Academy är en del av Nowa Kommunikation. Genom Nowa Academy delar vi med oss av vårt kunnande. Samtliga kursledare har lång erfarenhet inom sina respektive områden. Genomgående för alla kurser är att vi varvar teoretiska moment med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Vi delar också med oss av aktuella kundexempel från vår egen vardag som strategikonsulter.

Höstens kursutbud

Alla kurser erbjuds även som företagsinterna utbildningar – där möjligheterna att skräddarsy kurserna efter specifika behov och önskemål är mycket stora.

Relaterade artiklar