Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

OFFENTLIG UPPHANDLING - BESKRIVNING

Kurslängd: 2 dagar

Det årliga värdet av offentlig upphandling i Sverige och EU uppgår till mer än 15 % av GDP. Trots denna omfattande marknad är det ett förhållandevis litet antal företag som deltar i anbudsgivningarna. För de som deltar finns det dock många affärsmöjligheter.

Detta praktiskt inriktade utbildningsprogram ger dig insikt i den offentliga upphandlingsmarknaden och förklarar vilka regler som gäller, hur inköparens situation ser ut samt hur den offentliga upphandlingen och avgivandet av anbud bör gå till. Lär dig hitta rätt förfrågningsunderlag med moderna hjälpmedel, analysera underlag och utforma anbudshandlingar.

Dag 1 - En heldag som ger dig kunskap om den offentliga marknaden och dess spelregler. Detta är nyckeln till framgång i affärerna.

Dag 2 - Workshop - vi arbetar med analyser av verkliga upphandlingar. Lär dig vad som kännetecknar konkurrenskraftiga anbud, affärsmässig prövning och utvärdering av anbuden.

Du lär dig

  • Hur den offentliga affärsprocessen fungerar
  • Hur Du identifierar offentliga affärer
  • Vilka lagar och regler som gäller från januari 2008
  • Hur Du undviker de vanligaste fallgroparna
  • Hur Du utformar ett vinnande anbud
  • Hur Du går tillväga vid överprövning och överklagande

Målgrupp

Kursen vänder sig till säljande personal, kundansvariga, projektledare och företagsledare i det mindre till medelstora företaget som vill öka sina chanser att vinna offentliga affärer.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Relaterade artiklar