Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar

Vi erbjuder en fördjupningskurs för dig som arbetat med dessa frågor några år och är väl initierad i frågorna. Kursen Offentlig upphandling av byggentreprenader behandlar ett antal frågeställningar som har sin utgångpunkt i upphandling av byggentreprenader med kopplingar till gränsande rättsområden.

Det upphandlingsrättsliga regelverket och tillämpningen i domstolar, när det gäller upphandlingar av komplexa tjänster och byggentreprenader, är komplicera och svårnavigerat. Inom byggentreprenad- och konsultupphandlingar används dessutom de inom sektorn relevanta standardavtalen samt systemet med administrativa föreskrifter. Detta skapar extra komplexitet i genomförande av dessa upphandlingar.

"Gedigen utbildning med en utmärkt föreläsare som kunde svara på frågor"
Tidigare student

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupad genomgång inom det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna. Vi behandlar även kopplingar till, och samspelet med, de entreprenadrättsliga standardavtalen samt aktuell sektorspecifik rättspraxis inom området.

Kursledare

Kursledare är advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Stockholm/Malmö. Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med processer, biträde inför upphandlingar och andra spörsmål inom rättsområdet med särskild inriktning mot upphandling inom infrastruktur. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har publicerat en mängd artiklar och publikationer.

Programpunkter

 • Upphandling av hyresvärdar och exploateringsavtal – när, var och hur?
 • Bruket av ”eller likvärdigt” vid upphandlingar av byggentreprenader – när, var och hur?     
       -Tekniska specifikationer.
       - Krav på miljölednings- och kvalitetssystem.
       - Märken som bevis – särskilt om krav på miljöbyggnad. 
 • Särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar av byggentreprenader.
 • Ändringar av ingångna kontrakt och ÄTA enligt byggbranschens standardavtal.
 • Utmaningar vid upphandlingar av mängdförteckningar och MER-systemet.
 • Offentlig upphandling och partnering – möjligt? 
Relaterade artiklar