Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig upphandling – en grundkurs

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända. Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen.

Den offentliga upphandlingen är reglerad genom lagstiftning och vägledande rättspraxis, detta såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Med rättsreglerna och vägledande praxis som grund innehåller utbildningen ett stort antal exempel från verkligheten som vi applicerar det teoretiska ramverket på.

Kursen riktar sig till dig som är ny eller relativt nyligen börjat arbeta med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du viss kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Relaterade artiklar