Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Offentlig upphandling, Företagsuniversitetet

  • bli säker på de lagar och regler som styr inköpsprocessen
  • så gör du en behovsgrundad kravspecifikation
  • låt bästa anbudet få vinna

Som inköpare vet du att en god affär är en kombination av pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Offentlig upphandling är dessutom lag- och regelstyrd, med höga krav på effektiv förvaltning av offentliga medel. För att du ska kunna göra bra affärer gäller det att förstå hur hela inköpsprocessen fungerar, kunna tillämpa regelverket och framför allt att ha en genomtänkt affärsstrategi.

På den här kursen lär du dig att tillämpa LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), att systematisera upphandlingsprocessen samt att inventera och tillämpa utvärderingskriterier. Du får också hjälp med checklistor och lathundar som stöd i arbetet.

Utbildningen vänder sig till inom offentlig sektor som arbetar med upphandling och beställning av service och tjänster.
Relaterade artiklar