Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Offert och avtal, Företagsuniversitetet

  • kontraktsskrivningens viktiga punkter
  • undvik riskerna och se möjligheterna
  • säljarens och köparens åtaganden
  • om det går till tvist och domstol
Det är viktigt att du som arbetar med inköp eller försäljning kan hantera de frågeställningar som uppstår i samband med att du skriver offerter och avtal. Det kan t.ex. handla om juridiska eller affärsetiska frågor.

På den här kursen lär du dig att skriva och bedöma avtal ur ett både juridiskt och affärsmässigt perspektiv.

Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll sluter eller bedömer avtal och förhandlar med kunder eller leverantörer.
Relaterade artiklar