Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Omvärldsbaserad strategi- och verksamhets-utveckling för idéburna organisationer

Har du själv begränsat med tid men ändå ett behov av att överbrygga klyftan mellan omvärld och strategi? För dig har vi skapat en intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling. Det är en kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av instrument och analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och verksamhetsutveckling med särskild hänsyn till de idéburna organisationernas verklighet och särskilda förhållanden

Utbildningen ger

  • Baskunskaper för att lyckas med grundläggande omvärldsanalys. Redskap för att effektivisera och systematisera omvärldsbevakning och analys.
  • Metoder för att analysera de samhällstrender & aktörer som formar den egna sektorns framtid.
  • Metoder för fortsatt utvecklingsarbete och innovation i den löpande verksamheten.
  • Omvärldspåfyllning i form av en föreläsning kring de mest aktuella trenderna med betydelse för idéburna organisationer
Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara