Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor

Kraven på att balansera mellan kortsiktiga krav på budget i balans, organisatorisk effektivitet och långsiktig samhällsnytta är en utmaning för de flesta offentliga organisationer. Det blir inte lättare av att vi lever i en starkt föränderlig värld där en av nyckelutmaningarna är att med begränsade resurser agera på rätt sätt i alltmer komplexa handlingsmiljöer.

En nyckel handlar om att förstå den omvärld vi verkar i, omsätta denna förståelse till långsiktiga strategier samt implementera dem i existerande verksamhetssystem med tillhörande ledarskap. Det är genom att systematiskt analysera sambanden mellan olika förändringskrafter i nuet som vi kan förstå vilka som är de mest sannolika vägarna mot framtiden, vilka tjänster och verksamhetsmodeller som skapar framgång för den enskilda organisationen eller verksamheten

Utbildningen ger

  • Metoder som skapar nya strategier, baserade på både omvärldsförändringar och den interna situationen i organisationen.
  • Verktyg som lämpar sig för att testa hur väl nuvarande strategier eller affärsmodeller möter framtidens krav.
Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara