Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ÖPPENUTBILDNING I PERSONLIG EFFEKTIVITET

Det har varit många förändringar i vårt arbetsliv de senaste 15-20 åren. Vi är tyvärr inte rustade för att ”tackla” dessa förändringar, idag ställs det större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdighet. Individen ansvarar själv allt mer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Med genomtänkt metodik och arbetsteknik kan förutsättningar skapas för goda resultat med balanserad arbetsinsats.

Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik. Exempel på delar som ingår i utbildningen är:

• Proaktiv och hållbar informationshantering
• Skapa hållbar struktur
• Effektiv prioritering i arbetsvardagen
• Planering på kort och lång sikt
• Minimera avbrott och frigör tid
• Effektiva möten
• Effektiv e-posthantering
• Skapa kontroll och behåll det
• Tekniken som hävstång i arbetet
• Effektivt självledarskap
• Tekniken som hävstång i arbetet
• Identifiera målet – uppnå det
• OneNote


Relaterade artiklar