Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Lean Six Sigma

Vad är Six Sigma?

Planerade öppna utbildningar är:

Lean Six Sigma, Yellow Belt, 4 dagar

13-14 Aug + 27-28 Aug 2013

Lean Six Sigma Green Belt, 12 dagar

13-14 Aug + 27-28 Aug 2013
10-11 Sep + 24-25 Sep 2013
8-9 Okt + 22-23 Okt 2013

Lean Six Sigma Black Belt, 20 dagar

13-14 Aug + 27-28 Aug 2013
10-11 Sep + 24-25 Sep 2013
8-9 Okt + 22-23 Okt 2013
5-6 Nov + 19-20 Nov 2013
3-4 Dec + 17-18 Dec 2013

Six Sigma startade under 80-talet när Motorola införde en förbättringsmetodik som bygger på statistiskt bevisade resultat. Six Sigma blev samlingsnamn på en mängd olika metoder och verktyg som förknippas med förbättringsarbete De flesta verktyg finns representerade inom de andra förbättringsstrategierna och själva kärnan i Six Sigma är att mäta och analysera och därmed basera varje förändring på bevisade fakta.

Det många inte vet är att några av de personer som ligger bakom Six Sigma och den amerikanska industrins förnyade ansträngningar på 80-talet även var viktiga personer i den japanska industrin utveckling efter kriget (Juran, Deming mfl), dvs de tankar som sedermera blev Lean

Historiskt sett har Six Sigma utbildningar varit långa och teoretiskt tunga. ILENIO var ett av de första företagen i Sverige som började utbilda enligt en trappstegsmodell. Modellen innebär att du först blir s.k. Yellow Belt, därefter Green Belt, och om du fortfarande har behov och intresse kan du sedan bli Black Belt. Utbildningssättet har visat sig kostnadseffektivt och de resurser som utbildas använder i större utsträckning sin kunskap i sin dagliga yrkesroll. När vi nu tar med moderna flödestankar från det som kallas Lean får man en ännu tydligare effekt. Leans filosofi om flöde och helhet utgör ett naturligt och logiskt komplement till verktyget och det blir ännu tydligare hur man ska välja vilka förbättringsprojekt som verkligen ger effekt för organisationen. Utbildningen blandar teori och praktik för maximal inlärning och deltagarna uppskattar att teoretiska begrepp exemplifieras i praktiska övningar.

Vi upplever nu att intresset för Lean Six Sigma ökar. Utbildningssättet, Leankopplingen och den praktiska inriktningen gör att många företag och organisationer upplever detta verktyg som ett mycket bra komplement till den dagliga arbetet med tex Ständiga förbättringar.

När man träffar på fel där lösningen inte är alldeles uppenbar eller när man genomfört flera enklare förbättringsvarv enligt tex PDCA så är ”Six sigma” –metodiken helt oslagbar när det gäller att uppnå den allra högsta processäkerheten. De företag som på detta sätt lyckes kombinera Lean Production och Six Sigma har möjlighet att dra nytta av det allra bästa i två världar.

Mer info om Six sigma

Mer info om denna utbildning

Relaterade artiklar