Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Övriga kurser

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Förhandla framgångsrikt med Viveca Sten

Förhandla framgångsrikt är en praktiskt inriktad kurs i förhandlingsteknik för dig som arbetar med alla slags förhandlingar. Kursen spänner över hela förhandlingsprocessen - från förberedelser till genomförande - där vikten av rätt kommunikation och förhandlingsstrategi behandlas ingående samtidigt som du får konkreta råd och användbara tips. Dessutom ingår praktiska moment i form av flera förhandlingsspel.

Praktisk förhandlingsteknik

Under kursen kommer såväl förhandlingsteori som praktisk förhandlingsteknik att diskuteras.

Klientkommunikation och tidseffektivitet för jurister

God kommunikation är en av juristens allra viktigaste förmågor. Under utbildningen och i yrket lär vi oss kommunicera i skrift samt muntlig i domstol. Men våra utmaningar är mycket större än så: Vi måste förstå vad våra klienter behöver - vilket inte alltid är samma sak som de säger att de vill. Sedan vill vi kunna hantera klienternas förväntningar så att vi får arbetsro och våra klienter blir nöjda.

Relaterade artiklar