Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Pådrivare: Test / Coachning / Föreläsning
Sandström Organisation

ett paket som är både kostnads och tidseffektivt


Utifrån Stefan Sandströms vetenskapligt validerade pådrivartest utför vi företagsanpassade program  med testning/coachning/utvärdering, uppbackat av föreläsningar. Programet riktar sig till ledare och säljare, men även andra personalkategorier kan ha glädje av det. Vill du veta mer om testet kan du:

Gå in på testets hemsida och/eller
beställ Stefan Sandströms bok Dina Pådrivare – och hur du kan hantera dem.
Testet finns för närvarande tillgängligt på svenska, engelska och holländska.


Målet med programmet

Programmet är tidsbegränsat och kan t.ex. innehålla en inledande föreläsning, on-linetestning av deltagarna, samt fyra personliga coachningstillfällen, med 1-2 månaders mellanrum, som hjälper dem att  förstå och avveckla dysfunktionella pådrivarbeteenden. Det första coachingtillfället syftar till att inledningsvis ge en orientering om testresultatet och hur det kan användas, det sista tillfället till att utvärdera hur det har gått. Inför det sista coachningstillfället testas deltagaren en sista gång för att se om förändringar har uppnåtts. Uppdragsgivaren får en sammanfattande utvärdering baserad på de individuella. Programmet syftar först och främst till:

Resultatoptimering, och Stresskontroll

Pådrivare är dysfunktionella beteenden

Pådrivare är ett begrepp inom Transaktionsanalysen (TA). Det skapades av den amerikanske psykologen Taibi Kahler och används idag över hela världen. Genom att identifiera och ta sig ur sina Pådrivarmönster kan man påtagligt förbättra sitt välmående liksom sin effektivitet, kreativitet, kommunikation och sina relationer.Pådrivare är därför ett mycket kraftfullt verktyg för att uppnå personlig växt och förändring. Vårt test är ett vetenskapligt validerat verktyg för att skapa medvetenhet om vilka Pådrivare man har och i någon mån ge tips om vad man kan göra åt dem.

De fem Pådrivarna är:
  • Var till Lags
  • Var Stark
  • Skynda På
  • Ansträng Dig
  • Var Perfekt
Pådrivarna är budskap som vi får under barndomen, ofta som dysfunktionella strategier för problemlösning. Vi aktiverar dem när vi känner oss ifrågasatta, men resultatet leder till problem på kort eller lång sikt.

Var Stark, leder till att man försöker lösa problem genom att vara stark, bära tunga bördor, stå ut med svåruthärdliga förhållanden m.m. Det inre budskapet som man ger till sig själv är att man inte får låta andra tro att man är svag. Man upplever sig ofta inte som fullt ansvarig för sina tankar och – i synnerhet – för sina känslor. Ändå framstår en person i Var Stark Pådrivaren ofta som rationell.

Var Till Lags, innebär att man ofta bryr sig mera om andra än om sig själv, deras behov kan kännas viktigare än ens egna. Det inre budskapet som man ger till sig själv är att man inte duger. Man upplever sig som ansvarig för hur andra människor mår och det viktigaste är att man blir gillad av omgivningen. Det kan också hända att man blir irriterad på dem som inte har samma inställning (Pådrivare) som man själv.

Skynda På, kan leda till att man skyndar sig när det inte behövs och ibland t.o.m. när det vore bättre att ta sig tid. Det inre budskapet som man ger till sig själv är att man inte kommer att hinna till någonting, eller bli färdig med någonting. Man känner att man inte duger om man inte skyndar sig.

Var Perfekt. Denna Pådrivare gör att man försöker att vara perfekt, såväl när det gäller ett helt fläckfritt yttre som ett perfekt tal och ett perfekt agerande. Det inre budskapet som man ger till sig själv är ”Du borde vara bättre”. Man duger inte om man skulle råka göra ett misstag, utan försöker ständigt förbättra sig själv till dess att man en dag blir accepterad. Av vem? Det vet man inte, men ska man vara Perfekt så ska man väl vara accepterad av alla.

Ansträng Dig. Här lever man efter devisen att det är ansträngningen som lönar sig, men det gör den inte alltid. Man har en tendens att förlora sig i detaljer istället för att se de stora dragen. Man ”ser inte skogen för alla trän.” Det inre budskapet som man ger sig själv är att man måste anstränga sig mer.

Relaterade artiklar