Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Pannskötare i praktiken

Beskrivning

Vår kurs Pannskötare i praktiken ger förståelse för hur en väl fungerande pannanläggning verkligen ger resultat. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Vår kurs för pannskötare i praktiken ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel. Kursen består både av lärarledda lektioner med praktiska övningar och distansutbildning via webbkurs. Pannskötarkursen ger dig ökad kunskap om och insikt i allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi etc. Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

För vem passar kursen

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Kursens innehåll

Energi och värmelära

 • Värmelära och energienheter
 • Temperaturbehov, energibehov, varaktigheter
 • Energicentral i fastigheter

Skydd och säkerhet

 • Pannanläggningens uppbyggnad och utrustning
 • Inblick i regelverket och gällande AFS
 • Risker och riskbedömningar
 • Vad gäller för din anläggning
 • Vad får personalen göra som ensamarbete vid beredskap

Pannanläggningen

 • Olika anläggningstyper
 • Tryckkärl, pannas komponenter och uppbyggnad
 • Matarvatten system
 • Ångsystem
 • Förbränningsluftsystem och spärrluftsystem
 • Rökgassystem med rökgasrening
 • Rökgasrecirkulation
 • Askhantering med kylsystem
 • Sand och bäddhanteringssystem
 • Oljesystem med startbrännare och lastbrännare
 • Bränslehantering yttre och inre system
 • Sotsystem
 • Ammoniaksystem
 • Rökgasanalysutrustning
 • Övrig hjälputrustning

Pannanläggningen, praktisk koppling

 • Pumpar och frekvensomriktare
 • Armatur
 • Styr och regler

Drift av pannanläggningen

 • Förberedelser för start tryckupptagning kallstart
 • Föreglingar vid kallstart
 • Tryckupptagning med olja
 • Övergång till fastbränsle
 • Styr och Styrsystem för förbränning
 • Normal drift

Drift av den egna anläggningen

 • Genomgång av system i teori och praktik.
 • Drift av anläggning med ledning av den lokal driftsorganisationen.

Mål

Målet med vår utbildning för pannskötare är att deltagarna ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar