Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationPenningtvätt, ContentoWassum

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning och/eller livförsäkringsförmedling. Den som arbetar med finansiell rådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav som ställs upp i Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter 2009:1

Kursbeskrivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig vad du behöver göra för att följa de lagar och regelverk som reglerar verksamhet avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Under kursen går vi även igenom vad som gäller beträffande vilka krav som ställs på företag och anställda för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kursen tar c a 25 – 30 min inklusive ett avslutande test att genomföra.

Kursinnehåll

Vad är penningtvätt?
  • Olika syften bakom penningtvätt
  • Hur penningtvätt går till
Finansiering av terrorism
  • Exempel på finansiering av terrorism
  • Intervju med finanspolisen
Lagar och regler
  • Lagar och tillsynsmyndigheter
  • Vilka omfattas?
Hur ska du agera?
  • Att ställa bra frågor
  • Några vanliga metoder
Kunskapstest
Relaterade artiklar