Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationPensioner och förmåner enligt lag och avtal, ContentoWassum

För vem passar utbildningen

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privat- eller företagsinriktad rådgivning kring pensioner, försäkring och sparande. Kursens utformning passar för dig som ska börja arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare samt för dig som behöver aktualisera dina kunskaper inom lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar två lärarledda dagar och en e-learning modul, där modulen beskriver grunderna i pensioner och förmåner enligt lag och avtal. E-learningen är webbaserad och bygger på interaktivt lärande, som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen går vi igenom vilken ersättning de olika social- och kollektivavtalade försäkringarna på arbetsmarknaden ger vid ålderspension, dödsfall och sjukdom. Du lär dig även var du hittar information för att löpande hålla dig informerad om aktuella ersättningsnivåer.

Kursinnehåll

Allmän försäkring
  • Inkomstpension
  • Tilläggspension
  • Premiepension
  • Sjukpenning
  • Sjukersättning
  • Omställningspension
Kollektivavtalad försäkring
  • ITPI och ITP2
  • KAP-KL
  • PA-03
  • Avtalspension SAF-LO samt övriga försäkringar genom FORA

Handledare

Kerstin Strand. Med ett förflutet i försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som partner i försäkringsmäkleri samt som vice vd i en arbetsgivarorganisation och som egen pensionskonsult har Kerstin samlat över 25 års erfarenhet av pensioner och försäkring. Numera arbetar Kerstin som seniorkonsult på KPA Pension.
Relaterade artiklar