Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Personalkurs Aktiverande förflyttningsteknik / förflyttningskunskap

Aktiverande förflyttningsteknik / förflyttningskunskap

Målgrupp

All personal som i sitt arbete eller privat kommer i kontakt med människor med behov av stöd  hjälp. T.ex. inom sjukvården, äldreomsorgen, hemsjukvården eller handikappomsorgen. Durewallmetodens aktiverande förhållningssätt

Att arbeta enligt Durewallmetoden innebär en förflyttningssituation där vårdtagarens eget rörelsemönstret stimuleras och att personen blir mer aktiv och mer delaktig.Om vårdtagarens egen förmåga är utgångspunkten för val av förflyttning eller ”hjälpande hand”, så kommer personalen att använda minsta möjliga kraft och följa patientens invanda och naturliga rörelsemönster. Detta leder även till att personalen arbetar energisnålt och med minsta möjliga fysiska belastning. För vårdtagarens del innebär det en positivare upplevelse där säkerheten och tryggheten ökar.

Mål med utbildningen

Du lär dig att arbeta med minsta möjliga kraftinsats vilket minskar risken för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Att vårdtagarens egen förmåga skall tillvaratas vid varje förflyttning. Ett riktigt arbetssätt minskar belastningen på kroppen vilket leder till minskad risk för arbets- och belastningsskador och minskad sjukfrånvaro.

Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för alla parter.

Kurslängd

Era önskemål styr utbildningens omfattning, nivå och innehåll.
Genomförs som 1,2 eller 3 dgrs kurs.


Relaterade artiklar