Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information
Personlig effektivitet


Genom att förstå hur hjärnan fungerar blir vi medvetna om de val vi gör, vi blir bättre på att hantera stress, samarbeta och uppnå vår fulla arbetskapacitet.

Under två dagar kommer vi att, uti från det neurologiska perspektivet, skapa ett hållbart sätt att arbeta effektivt utan att stressa.

Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem känns det som om vi inte hunnit med det vi skulle gjort. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete.

Genom att ha fokus på syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare. I pressade situationer är det lätt att stressen kryper på och då kan det vara svårt att göra rätt val bland alla uppgifter som pockar på.

Det kan vara svårt att skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och vi kan falla i fällan att ta det som är bråttom först.

Under de två kursdagarna kommer du som deltagare få lära dig enkla metoder och tekniker som gör att du lättare kan välja hur och vad du ska göra för att nå resultat.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt yrkesliv upplever behov av att få tiden att räcka till på ett bättre sätt.

UR INNEHÅLLET

  • Syfte och mål med mitt arbete
  • Prioritera och tidsplanera
  • Skilj på viktigt och bråttom
  • Skapa en vana av att agera direkt
  • Hur min stil påverkar mitt sätt att hantera tid
  • Strategier för effektiva val
  • Stressmedvetenhet

OM UTBILDNNIGSLEDAREN CHRISTINA HAUGSÖEN

Christina Haugsöen utbildare och föreläser utifrån nya rön inom neurovetenskap och psykologi. Hennes mål är att utveckla högpresterande arbetslag där harmoni, trygghet, samarbete och effektivitet är i fokus. De senaste 20 årens forskning har gett en ny syn på den mänskliga naturen och hur vårt beteende fungerar. Dessa slutsatser är intressanta för både ledare och medarbetare i alla organisationer.

Christina Haugsöen är en lättsam person som föreläser och utbildar utan pekpinnar och gärna med många skratt och livliga diskussioner. Hon bygger föreläsningarna och utbildningarna på exempel ur vardagen, och där det är lätt för deltagarna att känna igen sin egen verklighet.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara