Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Personlig utveckling

Kursen som sätter fokus på din personliga utveckling och som lär dig att utnyttja din fulla potential.

Om kursen

 • Så tränar du upp din mentala styrka – och får kraft över
 • Mod att förändras – så tänjer du din komfortzon och vågar mer
 • Öka din koncentration, effektivitet & fokus – mer gjort på jobbet
 • Lär dig tackla stressen – vårda ditt eget välmående
 • Personlig handlingsplan – så ökar du din livs- och arbetsglädje

På den här kursen kommer din utveckling att stå i fokus!

Två dagar som ger dig modet att utmana dig själv till större livsglädje och ett bättre arbetsliv. Genom ökad självinsikt kommer du att utveckla ditt liv både på jobbet och privat. Med tydliga mål och en förståelse för hur du leder dig själv kommer du få bättre fokus, koncentration och effektivitet.

“Mycket givande - inte bara ord utan också tid för reflektion och eftertanke vilket gör att det ger så mycket mer.”
Anette Järelöw, Studievägledare, Chalmers tekniska högskola AB

Du kommer att lära dig flera konkreta övningar i mental träning och mindfulness som ger dig mer skärpa, mindre stress och bättre relationer. Här får du chansen att reflektera över hur de olika delarna i ditt liv ser ut idag. Vad är du nöjd med? Vad vill du utveckla?

Sätt av två dagar som kommer göra stor skillnad för din utveckling.

Vad får du ut av att gå kursen?

 • Du ökar din självkännedom och får insikt i hur du når dina mål!
 • Du ökar din mentala styrka, vänder din attityd och får bättre motståndskraft.!
 • Du får bättre självförtroende och mod att utmana din komfortzon!
 • Du utvecklar dina relationer till andra både på jobbet och privat!
 • Du lär dig grunderna i mindfulness och blir bättre på att hantera stress!
 • Du blir mer framgångsrik på jobbet med ökat fokus och avspänd effektivitet!
 • Du skapar en personlig handlingsplan för hur du vill utvecklas steg för steg!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara