Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Plus Fastighetsutbildning

Fastighetsutbildning

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

Plus Utbildning AB arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling inom fastighetsbranschen. Det vi erbjuder är allt ifrån helhetslösningar till enstaka kurser. En helhetslösning omfattar kompetenskartläggning och kompetensutveckling i syfte att skapa en konstruktiv och långsiktig kompetensförsörjning i respektive organisation. Både den större helhetslösningen och den enstaka platsen på en öppen kurs tjänar syftet att tillhandahålla det branschen efterfrågar.

PLUS Förvaltarutbildning

Utvecklas i din yrkesroll, bli DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE! Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning! I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet.

Ledarskapsträning i fastighetsbranschen

Hitta företagets guldkorn! Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling och ökade krav från omvärlden, vilket ställer stora krav på både medarbetare och chefer/ledare. Utbildningen ger deltagaren de verktyg som krävs för ett framgångsrikt ledarskap. Personlig feedback ges till deltagarna vid annat tillfälle efter avslutad kurs.

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Sjukskrivningarna och ohälsan ökar inom arbetslivet och frånsett att det leder till ett stort personligt lidande för den drabbade, så ökar också arbetsbelastningen för de övriga arbetstagarna vilket i sin tur kan medföra ännu fler sjukskrivningar. En viktig uppgift för skyddsombud och chefer med personalansvar är att se till så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar enligt lag och föreskrift. Arbetsmiljölagen och föreskriften om det systematiskt arbetsmiljöarbete är grundbulten för allt arbetsmiljöarbete.

Fastighetsekonomi - grundkurs

Att arbeta på ett fastighetsbolag och med dess ekonomi är inte alltid så enkelt om man inte har en ekonomiutbildning. På denna kurs får du kunskapen om de grundläggande företagsekonomiska begreppen och lär dig att förstå och analysera en resultatrapport eller ett bokslut.

Fukt och mögel

Fuktskador utgör idag utan konkurrens det största byggtekniska problemet. Sviter av fuktskador, röta och mögel är ofta mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer och våra boendevanor samt yttre förutsättningar som klimat och läge är det vanligaste källorna till fukt- och mögelskador.

Hyresjuridik - grundkurs

Hyreslagens bestämmelser är kärnan i ett fastighetsföretags verksamhet. Det är därför viktigt att alla som arbetar i företaget har grundläggande kunskap om hyresjuridik. Det är också viktigt att de som i vardagen har kundkontakten med hyresgästerna känner till parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som följer av hyresavtalet.

Lokalhyresjuridik

Kursen är till för dig som arbetar med lokaluthyrning där vi tar upp de viktigaste reglerna i lokalhyreslagstiftningen och hur du ska arbeta för att undvika de vanligaste misstagen. Föreläsningar varvas med teori, grupparbeten och diskussioner.

Personlig planering - jobba smartare

Upplever du att du har ont om tid? Är ditt arbete för mycket jobb? Hinner du inte med det du planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Har du blivit e-postgisslan? Svämmar e-postlådan över? När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra måste man istället ändra sitt sätt att arbeta. Hur skulle det kännas att gå hem varje dag och veta att du har fått det viktigaste gjort - och dessutom haft tid över till annat?

Skötsel och förvaltning av utemiljö

Träden, buskarna och gräsytorna betyder mycket för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att utomhus miljön sköts på rätt sätt. Den här kursen ger grundläggande kunskaper om trädgårds- och naturmarksskötsel.

www.plus.se kan du se hela vårt utbud av utbildningar.

Kontakta oss!

Stockholm
Tel 08-440 71 60
Göteborg
Tel 031-46 07 07
Malmö/Eslöv
Tel 0731-59 88 88

PLUS Utbildning AB ingår från och med 2010-11-01 i Lexicongruppen. Lexicon, som finns representerade på ett 25-tal orter runt om i landet, ser fram emot att kunna erbjuda Plus kompetens även till sina kunder.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara