Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

PMI-certifiering, preparandkurs


Vill du utmärka dig som Projektledare? En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit.

PMP® står för ”Project Management Professional” och är en av världens mest etablerade certifieringar. Ca 1100 personer är certifierade i Sverige och omkring 300 000 över hela världen. Certifieringen utfärdas av PMI®, Project Management Institute. 2013 deltog över 100 personer i vår preparandutbildning inför sin PMI-certifiering.

Läs mer här om Certifiering av projektledare här.

Syfte

Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK®. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en PMP® certifiering. Kursen fungerar också för dig som siktar på en CAPM® certifiering.

Form

Undervisningen sker på engelska eller svenska med engelskt material. Varje deltagare erbjuds möjlighet till individuell coaching under kursens gång.

Målgrupp

Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP®.

Förkunskaper

Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, samt ha praktisk erfarenhet som projektledare. Kraven för att ta en certifiering är minst 35 utbildningstimmar samt 4 500 arbetade timmar som projektledare de senaste åtta åren.

Omfattning

2 + 2 dagar med lärarledda självstudier mellan kurstillfällena. Max. 16 deltagare. Totalt 35 timmars undervisning som genomförs på dagtid. Deltagarna förväntas lägga lika många timmar på självstudier.

Material

PMBOK®, femte upplagan och en kurspärm framtagen av Devectum. Vid första kurstillfället erhåller deltagarna omfattande material för självstudier, inklusive e-learning-moduler och online-tester som simulerar en PMP® – examination.

Innehåll

 • Introduction to PMI ® / PMP ®
 • Integration Management
 • Scope Management
 • Time Management
 • Cost Management
 • Quality Management
 • Human Resource Management
 • Communication Management
 • Risk Management
 • Procurement Management
 • Stakeholder Management
 • Summary and conclusion
  Relaterade artiklar
 • Läs mer & anmäl
  Dela / Spara