Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

PMP Preparandprogram

Den här kursen ger dig som är projektledare bästa möjliga förutsättningar att klara din PMP certifieringsexamen på första försöket.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå koncepten och innehållet i PMBOK Guide
  • Förstå koncepten och innehållet i annat relevant material
  • Ha rätt förutsättningar för att klara PMP certifieringsexamen på första försöket

Kursbeskrivning

PMP preparandprogrammet vänder sig till dig som vill certifiera dig som projektledare enligt PMP. Programmet är skräddarsytt för att förebereda dig som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av PMBOK. Under programmet behandlas alltifrån vilka frågor som kan förväntas komma på provet till hur examineringen går till. Programmet utgår ifrån PMBOK med dess kunskapsområden men inkluderar även annat relevant material utanför PMBOK.

Programmet sträcker sig över ca 2 månader och är uppdelat i två moduler à 4 respektive 2 dagar var. Däremellan är det ett 4-6 veckor långt uppehåll där man som kursdeltagare får arbeta självständigt med övningsuppgifter från programmet för att på bästa sätt förbereda sig inför examen. Våra kursledare har mycket goda referenser och de flesta av deltagarna på vår kurs klarar PMP examen på första försöket.

Moment

  • Anmälan till tentamen
  • Projektledningens sammanhang
  • Projektledningens processgrupper
  • De tio kunskapsområdena: integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, riskhantering, upphandling, intressenter
  • Professionellt ansvar enligt PMI
  • Provtentamen
  • Individuell återkoppling

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är projektledare och planerar att certifiera dig inom PMP samt uppfyller kraven för att få genomföra PMP certifieringsexamen.

Relaterade artiklar