Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

PMP Preparandutbildning

Om du vill få bästa möjliga förutsättningar att klara din PMP certifiering på första försöket.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå koncepten och innehållet i PMBOK Guide
  • Förstå koncepten och innehållet i annat relevant material
  • Ha rätt förutsättningar för att klara PMP certifieringsexamen

Kursbeskrivning

Denna PMP preparandkurs vänder sig till dig som vill certifiera dig som projektledare enligt PMP och förbereder dig för PMP:s certifieringsexamen.

Under kursen får du kunskaper i hur man registrerar sig till provet, hur examineringen fungerar och vilken typ av frågor som kan förväntas komma på provet. Vi går igenom PMBOK med alla inkluderade kunskapsområden samt svarar på de frågor du kan tänkas ha. Vi inkluderar även relevant material utanför PMBOK.

Våra kursledare har mycket goda referenser och de flesta av deltagarna på vår kurs klarar PMP examen på första försöket.

Moment

  • Anmälan till tentamen
  • Projektledningens sammanhang
  • Projektledningens processgrupper
  • De tio kunskapsområdena: integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, riskhantering, upphandling, intressenter
  • Professionellt ansvar enligt PMI
  • Provtentamen
  • Individuell återkoppling

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är senior projektledare och som siktar på att uppnå PMP certifiering.

Relaterade artiklar